Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde

Taken en bijeenkomsten:

De leden houden voordrachten, waarin actuele thema’s binnen met name de vaderlandse geschiedenis worden besproken. De commissie komt vijf maal per jaar bijeen bij een van de leden thuis. Naast de voordrachten is er soms ruimte voor een mededeling in het belang der wetenschap. Een van de leden kan dan attenderen op een bijzondere archiefvondst of publicatie, of de opening van een tentoonstelling. Voorts heeft de commissie een adviserende stem in de selectie van kandidaten voor de Prijs voor Meesterschap.

Publicatie:

In het kader van het 250-jarig jubileum van de Maatschappij verscheen Met lust en volharding. Honderdzeventig jaar Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1841-2011, geschreven door Nicolette Mout.  Op grond van het rijke archief van de Maatschappij in de Universiteitsbibliotheek Leiden heeft Nicolette Mout,  de soms woelige, soms kalme, geschiedenis van de Commissie tot 2011 opgetekend. Nicolette Mout is emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd en emeritus bijzonder hoogleraar Midden-Europese Studies aan de Universiteit Leiden. Van 1999 tot 2003 was zij voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Via deze link kunt u de publicatie bestellen bij de Leiden University Press.

Samenstelling:

Voorzitters: M. Klebusek
Secretaris: de heer J.P. Sigmond
Leden: N.N.W. Akkerman, J.C.H. Blom, B.E. van der Boom, M. Flohr, S.
Groenveld, A. de Jager, E.E.P. Kolfin, M.E.H.N. Mout, K. van Ommen,
J. Pollmann, C.J. van Rhee, L.H.J. Sicking, P.J. Slaman, B. van der Steen, C.M. Stolte en J.Zijlmans.