Werkgroep Caraïbische Letteren

Doelstelling van de Werkgroep Caraïbische Letteren is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven.

In beginsel richt de werkgroep zich op al degenen die (in potentie) geïnteresseerd zijn in Caraïbische letteren in de zin zoals hierboven beschreven. Het gaat daarbij om schrijvers, dichters, voordrachtskunstenaars, vertellers, schrijfdocenten, wetenschappers en anderen die zich beroepshalve bezighouden met het voortbrengen en onder de aandacht brengen van literaire producten en om een meer algemeen publiek. In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen.

De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de ‘Rudi van Lier-lezing’ in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de ‘Cola Debrot-lezing’ in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd. Deze kent een overkoepelend thema dat een duidelijke literaire en/of maatschappelijke relevantie bezit, richt zich op een algemeen publiek en heeft een landelijke uitstraling. Tenslotte organiseert de werkgroep met een zekere regelmaat kleinschalige evenementen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Bestuur Werkgroep Caraïbische Letteren:

Voorzitter: Rita Rahman
Vice-voorzitter: Michiel van Kempen
Secretaris: Paulette Smit
Penningmeester: Bert Reinders
Leden: mevrouw Noraly Beyer, Charlotte Doornhein, Julien Ignacio, Raoul de Jong, Peter Meel

Website Caraïbisch Uitzicht:

Klik hier om naar Caraïbisch Uitzicht te gaan, het weblog van de Werkgroep Caraïbische Letteren.