Noordelijke Afdeling

De Noordelijke Afdeling komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, afwisselend in de stad Groningen en op een locatie in de provincie, en staat dan garant voor een onderhoudend en gevarieerd programma van literatuur, filosofie, geschiedenis, wetenschap en cultuur. Als regionale onderafdeling van de Maatschappij bestrijkt de Noordelijke Afdeling nu vier provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Zoals blijkt uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1948-1949 gaat de Noordelijke Afdeling terug tot 1947, toen de afdeling voor de drie Noordelijke provinciën genaamd. De afdeling is van begin af aan heel actief geweest, maar leek rond de eeuwwisseling het contact met haar leden wat te verliezen. Sinds 2008 is in die omstandigheid verandering gekomen.

De afdeling heeft als doel het bevorderen van het letterkundig leven in de vier noordelijke provincies van Nederland. Zij telt momenteel (peildatum: 1 januari 2016) ruim 120 leden. De halfjaarlijkse bijeenkomsten zijn een middel om het gestelde doel te bereiken, en dat is ook de website die de leden de gelegenheid biedt om gewag te maken van hun eigen publicaties en activiteiten, en aldus anderen te informeren over wat er speelt op hun vakgebied en in de Noordelijke Afdeling.

De sociëteitsavonden in Groningen vinden plaats in café De Sleutel, Noorderhaven Z.Z. 72. In de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel, waar zondag de dag van samenkomst is, wordt steeds naar een bijzondere locatie omgezien, zoals het Fries Museum in Leeuwarden en de voormalige synagoge in Dalfsen. De bijeenkomsten worden telkens door zo’n 30 à 40 leden bezocht. De uitnodigingen worden meest per e-mail verspreid en op de website geplaatst. Op de site vindt u ook de verslagen van de bijeenkomsten van de Noordelijke Afdeling vanaf 2008. De secretaris van de Noordelijke Afdeling treedt op als beheerder van de website.

Bestuur Noordelijke Afdeling:

Anton Brand (voorzitter), Maarten Praamstra (secretaris), Rob Pronk (penningmeester), Erica van Boven en Stefan van der Poel.

Website Noordelijke Afdeling:

Klik hier om naar de website van de Noordelijke Afdeling te gaan.