gepubliceerd op 18 februari 2021
Verschenen: Slotakkoord. Het einde van politieke levens

Bij Uitgeverij Spectrum is de bundel Slotakkoord. Het einde van politieke levens verschenen, onder redactie van Diederick Slijkerman en Henk te Velde. Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk, zeker als het om het politieke bedrijf gaat. In Slotakkoord komen bijzondere manieren van afscheid nemen door politieke kopstukken aan bod. Stuk voor stuk geschreven door de grootste autoriteiten op dat gebied. En allemaal letten ze op de menselijke kant van de politiek. Hoe werden politieke overtuigingen bijvoorbeeld gemengd met persoonlijke emoties?

De politici (en een vorstin) die aan bod komen in deze bundel zijn Alexander Gogel, Maarten van der Goes, Floris van Hall en Dirk Donker Curtius, Isaäc Dignus Fransen van de Putte, Wim Treub, Wilhelmina van Oranje-Nassau, Gijs van Hall, Hilda Verwey-Jonker, Hans Janmaat, Ruud Lubbers en Daniele Gatti.

Slotakkoord. Het einde van politieke levens, Spectrum, paperback, 324 pag., € 24,99
ISBN: 9789000372416