gepubliceerd op 28 januari 2021
Crisis en catastrofe: de Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw

Bij de Amsterdam University Press is de bundel Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw verschenen. De redactie was in handen van Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemieën groeit het besef dat rampen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van gemeenschappen.

In de periode 1755-1918 deden zich ook tal van rampen voor die de Nederlandse samenleving raakten, zoals de Leidse buskruitramp van 1807, verschillende cholera-uitbraken en grootschalige rivieroverstromingen. In de koloniën waren vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. En dan waren er nog grote internationale rampen, zoals de aardbeving in Lissabon van 1755 en de Spaanse griep in 1918.

Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van deze catastrofes op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.

Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw, Amsterdam University Press, paperback, 282 pag., € 24,99
ISBN: 9789463722568