gepubliceerd op 16 december 2020
‘De moeder van de Kommel’ van Ad van Iterson

Bij uitgeverij Panchaud is onder de titel De moeder van de Kommel de autobiografie van Elisabeth Strouven (1600-1661) voor het eerst in boekvorm verschenen. Deze uitgave werd bewerkt en geannoteerd door Ad van Iterson, die ook het nawoord voor zijn rekening nam. De illustraties zijn gemaakt door Christiane Steffens.

De pest eist een hoofdrol op in het turbulente levensverhaal van Elisabeth Strouven, geboren in Maastricht in 1600 . Tijdens haar leven telde Maastricht liefst acht pestjaren. Maar zij was niet bang voor de builendood of welke ziekte ook. In haar schamele huisje en later in haar klooster op de Kommel verzorgde zij iedereen die aanklopte. Ze ontfermde zich zelfs over 700 Spaanse soldaten die gewond buiten de vestingmuur lagen. De eigenzinnige Elisabeth Strouven was een succesvol religieus onderneemster. Ze werd gekweld door haar angst voor God en afkeer van de duivel, maar aan haar roeping twijfelde ze geen seconde. Ze stond midden in het leven, hielp, verzorgde, volhardde, bleef trouw. Gaandeweg werd de eenvoudige schoenmakersdochter een naam in de stad: meisjes volgden haar naar het klooster, mannen vielen voor haar op hun knieën. Van geen andere katholieke vrouw uit de zeventiende eeuw is zo’n diepgravend zelfonderzoek bewaard gebleven als dat van Elisabeth Strouven.

De moeder van de Kommel, Uitgeverij Panchaud, paperback, 153 pag., € 17,90
ISBN: 9789083113616