gepubliceerd op 18 november 2020
Jaarboek Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft sinds zomer 2018 de status van Werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. Het eerste jaarboek, Jaarboek Bilderdijk 2020, is nu bij Uitgeverij Verloren verschenen. Dit nieuwe Jaarboek Bilderdijk 2020 bevat onder meer een bijdrage van Rick Honings waarin hij aan de hand van onbekende brieven een nieuw licht werpt op de vriendschap tussen Bilderdijk en de kunstenaar Franciscus Schluymer. Marinus van Hattum en Gert-Jan Johannes gaan in op een ‘geestige’ brief van Bilderdijk uit het roerige jaar 1823, het jaar van Isaac da Costa’s Bezwaren tegen den geest der eeuw. Christophe Madelein vergelijkt de rol van het sublieme bij Bilderdijk en William Blake, terwijl Peter Altena Bilderdijks aversie tegen het roken in perspectief plaatst en de Bilderdijk-vereerder C.H. Clemens onder het stof vandaan haalt. Verder nog enkele korte bijdragen. Het Jaarboek wordt besloten met een tweetal recensies.

Het Jaarboek kan worden besteld via de website van Uitgeverij Verloren, maar u kunt ook lid worden van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ via deze link.

Jaarboek Bilderdijk 2020, Uitgeverij Verloren, paperback, 128 pag., € 15,-
ISBN: 9789087048860