gepubliceerd op 22 november 2020
Abraham Kuyper en de dood: herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman

Op 8 november 2020 was het precies 100 jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Op 12 november 1920 werd hij begraven op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. Om dit te markeren verschijnt bij de Eon Pers de bundel Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman, onder redactie van Ab Flipse en Bert Lever.

In het Kuyper-jaar 2020 wordt Abraham Kuyper op tal van manieren herdacht, waarbij aandacht is voor allerlei aspecten van zijn leven en werk. Bij een herdenking een eeuw na zijn dood is het gepast ook in het bijzonder stil te staan bij zijn overlijden en teraardebestelling. In de bundel Abraham Kuyper en de dood, staat het einde van Kuypers veelbewogen leven centraal: zijn begrafenis en graf en de manier waarop hij werd en wordt herdacht. Ook wordt gekeken naar de manier waarop Kuyper gedurende zijn leven werd geconfronteerd met de dood. De bundel Abraham Kuyper en de dood bevat artikelen van Ab Flipse, Bert lever, George Harinck en Johan Snel.

De prijs van de bundel bedraagt € 10,00 per stuk incl.usiefverzend- en administratiekosten. Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens en aantal gewenste exemplaren te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. ‘Abraham Kuyper en de dood’.

Abraham Kuyper en de dood: Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman, Eon Pers, paperback, 48 pag., € 10,-
ISBN: 9789077246931