gepubliceerd op 3 november 2020
Oproep: Elise Mathilde Essay Prijs 2021

In 2021 wordt de Elise Mathilde Essay Prijs voor de derde keer uitgeloofd. Ditmaal voor een essay op het gebied van de geschiedwetenschap. De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000 en zal onder andere worden gepubliceerd op onze website.

De in Nederlands proza geschreven inzending, die maximaal 2.000 woorden mag omvatten, moet aanhaken bij het thema van de Historicidagen 2021: Grenzeloze geschiedenis. Daarbij heeft de jury een voorkeur voor een vlot geschreven, overtuigend en goed onderbouwd verhaal. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 februari 2021 welkom. Inzending van het essay kan aan de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via mnl@library.leidenuniv.nl. De secretaris anonimiseert de inzendingen en verstrekt ze in deze vorm aan de juryleden.

De jury bestaat uit Prof. dr. Marjolein ’t Hart (Huygens ING/VU), Prof. dr. Mieke Aerts (UvA) en Dirk Alkemade MA (Universiteit Leiden/bestuur KNHG) namens het bestuur van het KNHG en dr. Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) en dr. Peter van Dam (UvA) namens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Over de Elise Mathilde Essay Prijs

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Fien Veldman, voor een opstel over ‘het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap’. In 2019 ontving Thijs Bartels de prijs, voor een essay dat de vraag behandelde ‘Wat is dat, leven met je taal?’