dinsdag 3 november 2020 om 17:00 uur
Digitale bijeenkomst
gepubliceerd op 21 oktober 2020
Tweede webinar Werkgroep Achttiende Eeuw

Op dinsdagmiddag 3 november organiseert onze Werkgroep Achttiende Eeuw haar tweede webinar, met als titel Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid. In dit webinar gaat Annelien De Dijn (UU) in gesprek met Matthijs Lok (UvA) over haar nieuwe boek Freedom. An Unruly History, waarin zij 25 eeuwen denken over vrijheid in Europa en de Verenigde Staten bespreekt.

De Dijn laat zien dat het Westerse denken over vrijheid in de loop van de geschiedenis radicaal is veranderd. In de oudheid was ‘vrij zijn’ vooral een strijd om zelfbestuur, maar Amerikaanse, Franse en ook Nederlandse contrarevolutionairen in de achttiende en negentiende eeuw kwamen met een nieuw concept van vrijheid op te proppen. Uit angst voor de grote massa die steeds resoluter hun rechten opeisten, was ‘vrij zijn’ ineens ‘vrij zijn van overheidsbemoeienis’. Hoe democratischer en inclusiever de staat, hoe luider de roep onder conservatieve denkers om een geprivilegieerde minderheid te beschermen tegen de staat – in de naam van vrijheid.

Aanmelden

Dit webinar vindt plaats op 3 november tussen 17 en 18 uur. U kunt zich gratis registreren. Eén dag voor het webinar ontvangt u een persoonlijke zoom-link waarmee u op 3 november kan inloggen. Registreren kan via deze link.