gepubliceerd op 23 oktober 2020
Foto-impressie Laureatenmiddag 2020

Op zaterdagmiddag 26 september vond in het Museum Volkenkunde te Leiden de Laureatendag 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats, vanwege de coronamaatregelen in zeer besloten kring. Na een kort openingswoord van voorzitter Jaap Goedegebuure werd eerst de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 door juryvoorzitter Kester Freriks uitgereikt aan Mirthe van Doornik voor haar prozadebuut Moeders van anderen. Na een dankwoord door de laureaat ging Thomas Rosenboom het haar in gesprek.

Vervolgens werden de Academische Jaarprijzen 2020 uitgereikt door juryvoorzitter Erica van Boven aan Tom Laureys voor zijn scriptie Naar een New Historicism in de Lage Landen? Discursive con-texts, faultlines en alternatieve lezingen van vroegmoderne Nederlandse wraaktragedies en aan Lisanne Snelders voor haar dissertatie Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering.

De Kellendonkprijs 2020 werd aan Wytske Versteeg uitgereikt door Manon Uphoff, namens de jury.

Elsbeth Etty reikte vervolgens namens de jury de Henriette Roland Holstprijs 2020 uit aan Nicolien Mizee voor haar boeken De kennismaking (2017) en De porseleinkast (2018).

Esther Op de Beek leidde een tafelgesprek tussen de laureaten Nicolien Mizee en Wytske Versteeg over kwetsbaarheid, feilbaarheid, het individu en de maatschappij. De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door Eva van Maanen.

Foto’s: Harry Otto