gepubliceerd op 16 oktober 2020
Verschenen: Nederlands Gouden Eeuw van Maarten Prak

Bij Uitgeverij Prometheus is Nederlands Gouden Eeuw. vrijheid en geldingsdrang van Maarten Prak verschenen. Rembrandt van Rijn, Johan de Witt, Michiel de Ruyter – het zijn nog steeds bekende Nederlanders, ook al zijn ze intussen meer dan driehonderd jaar dood. Zij leefden in een tijd dat er in Nederland iets wonderbaarlijks gebeurde. Nederland ontstond als een apart land en tijdens de Tachtigjarige Oorlog die daarvoor nodig was, werd Nederland ook nog eens het rijkste land ter wereld. De kunsten bloeiden en er heerste politieke en religieuze vrijheid. Nederlandse zeevaarders en kooplieden zetten een wereldomspannend handelsnetwerk op poten. Hun geldingsdrang bracht de Nederlanders welvaart, maar ontnam talrijke mensen in Azië, Afrika en Amerika hun vrijheid.

Tijdens deze periode, die bekend is geworden als de Nederlandse Gouden Eeuw, werden de Nederlanders daarom zowel bewonderd als gevreesd. Nederlands Gouden Eeuw van Maarten Prak maakt de lezer wegwijs in deze bijzondere geschiedenis. Het verhaalt van de Nederlanders in tijden van economische voorspoed, religieuze tolerantie en culturele bloei, maar ook van de vele oorlogen die Nederland voerde en natuurlijk de slavernij. Hoe kon dit allemaal tegelijk gebeuren?

Nederlands Gouden Eeuw. vrijheid en geldingsdrang, Uitgeverij Prometheus, paperback, 376 pag., € 27,50
ISBN: 9789044645576