gepubliceerd op 9 oktober 2020
Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen

Ter gelegenheid van het afscheid van Paul Hoftijzer als hoogleraar Boekgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden is bij Uitgeverij Verloren de bundel Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen verschenen. De redactie was in handen van Wim van Anrooij, Anna Dlabačová, Erik Geleijns, Jef Schaeps, Geert Warnar en Sylvia van Zanen.

Geleerden op een buitenplaats in Heemstede, drukkers in Nagasaki, een uitgever in Leiden, een recensente van katholieke jeugdboeken, boekhandelaren in zeventiende-eeuws Mexico, een verzamelaar in Groningen: ze komen allemaal voor in deze bundel. In ruim vijftig bijdragen maken we kennis met auteurs, lezers, drukkers, uitgevers, verzamelaars, binders en bibliothecarissen, recensenten en zelfs een moordenaar. Of het nu gaat over productie, handel, distributie of het gebruik van boeken, mensen zijn op allerlei manieren betrokken bij de geschiedenis van een boek.

Met de aandacht voor mensen is deze bundel ook een afspiegeling van de boekwetenschap in Nederland anno 2020: gevarieerd en verbonden met allerlei andere terreinen van cultuurhistorisch onderzoek als literatuur, kunst, religie en wetenschapsgeschiedenis. Boeken staan steeds centraal, maar het zijn de mensen eromheen die het boek betekenisvol maken. De artikelen beslaan vele eeuwen en strekken zich uit over bijna alle werelddelen, maar wel met een prominente plaats voor de Lage Landen en de Vroegmoderne Tijd.

De bundel bevat bijdragen van onder anderen Geert Warnar, Nicolette Mout, Jan Frans van Dijkhuizen, Louis Ph. Sloos, Rick Honings, Hans Oldewarris, Kasper van Ommen, Anna Dlabačová, Marika Keblusek, Mart van Duijn, Jos Biemans, André Bouwman en  Lizet Duyvendak.

Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen, Uitgeverij Verloren, paperback, 398 pag., € 39,-
ISBN: 9789087048532