gepubliceerd op 2 september 2020
Nieuw in de DBNL

Voor de maand september heeft de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) weer een flink aantal nieuwe titels toegevoegd aan de almaar uitdijende digitale bibliotheek. Zo zijn nieuwe jaargangen van Dietsche Warande en Belfort en De Vlaamsche GidsĀ gedigitaliseerd, alsook een mooie selectie aan Vlaamse literaire werken van o.a. Maria Doolaeghe, Albrecht Rodenbach en Fernand Toussaint van Boelaere.

Ook is de bundel Nieuwe verzen van Jacqueline van der Waals uit 1909 digitaal beschikbaar gemaakt. De voorrede van deze bundel, die in tegenstelling tot haar debuut uit 1900 wel onder haar eigen naam verscheen, opent met:

Daar is een tijd geweest, dat de gedachte mij onaangenaam was, voor anderen verstaanbaar, uit te spreken in mijn verzen, wat alleen voor God bedoeld was en ik dus geen andere keuze had dan deze: mijn verzen verborgen te houden of mijn naam. Ik koos met vreugde en beslistheid het laatste en, genietende van mijn onbezorgde vrijheid, liep ik, als de dwaze dwerg uit het tooversprookje, in de eenzaamheid van het bosch te jubelen van blijdschap, dat ik in zoo veilige heimelijkheid mijzelve te gelijker tijd belijden en verbergen mocht. Maar toen ik daar nu zoo zorgeloos liep te zingen, kwam natuurlijk ook de man uit het sprookje, die mij beluisterde – en, listiger dan andere menschen, verstond hij de woorden en doorgrondde hij mijn geheim.

Het Levensbericht van deze dichteres uit ons Jaarboek leest u hier.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwe titels deze maand in de DBNL.