gepubliceerd op 10 augustus 2020
Een nieuwe aflevering van het TNTL

Onlangs is een nieuw nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde (TNTL) verschenen, de tweede aflevering van deze jaargang. Het TNTL publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden.

Het tijdschrift opent met een Engelstalig artikel van Liesbeth Augustinus en Cora Cavirani-Pots, ‘Give it a try! Comparing constructions with Dutch proberen and Afrikaans probeer’. Riet Schenkeveld-van der Dussen schrijft in ‘Cats’ Self-stryt een Arminiaanse tekst?’ over het didactische gedicht Self-stryt uit 1620 en Sarah Badwy en Yra Van Dijk behandelen in hun artikel ‘Het gruwelijke gezicht van de geschiedenis’ de politieke betekenis van de allegorie bij Boeli van Leeuwen.

De nieuwe rubriek, ‘Vondsten en vergezichten’ krijgt in dit nummer een vervolg met ‘Twee nieuwe historische grammatica’s van het Nederlands’ door Freek Van de Velde en Isabeau De Smet. Ook treft u weer een aantal nieuwe boekbeoordelingen aan in dit nummer.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde, jaargang 136, 2020, nummer 2.

Zie voor meer informatie de website van het TNTL