woensdag 9 september 2020 om 17:00 uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
gepubliceerd op 6 augustus 2020
Van Sappho tot Sulpicia. Vrouwelijke dichters uit de klassieke oudheid

Op woensdag 9 september organiseert Spui25 in samenwerking met Uitgeverij Athenaeum een middag rondom vrouwelijke dichters uit de klassieke oudheid. Sapfo van Lesbos was de vroegste en beroemdste vrouwelijke dichter uit de oudheid. Zij creëerde het genre van de lyrische poëzie. Na Sapfo waren meerdere vrouwelijke dichters actief als literaire vernieuwers. Anyte uit Arcadië verhief het landschap met boeren en herders tot literair thema. Erinna dichtte het eerste epos waarin de heldenrol was weggelegd voor gewone mensen.

In Ik verlang en sta in brand verzamelde en vertaalde Mieke de Vos de overgebleven poëzie van vrouwen uit de oudheid, van Sapfo uit de zesde eeuw voor Christus tot de Romeinse Sulpicia uit de eerste eeuw voor Christus. Hun werk plaatste De Vos in de context van de antieke samenleving. Daar gold de ongeschreven regel dat vrouwen buitenshuis niet van zich mochten laten horen, en eigenlijk ook geen literair werk mochten schrijven. Toch werd het werk van vrouwen veel gelezen en nagevolgd door mannelijke auteurs. Sapfo en andere vrouwelijke dichters schreven over universele thema’s als liefde en dood, maar ze werden gewaardeerd als representanten van de vrouwelijke stem. In een tweegesprek gaan Jacqueline Klooster en Mieke de Vos in op wat deze dichters uniek maakt en waarom ze nog steeds worden gelezen. Hester Knibbe verzorgt een poëtisch intermezzo.

Aanmelden

In afwachting van de (versoepeling van de) RIVM-maatregelen rondom corona kan Spui25 nog geen uitsluitsel bieden over de definitieve vorm van dit evenement (fysiek in onze zaal, virtueel via een livestream of een combinatie). U kunt zich via deze link alvast wel aanmelden voor de middag.