gepubliceerd op 9 juli 2020
Een nieuw nummer van de ‘Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman’

Onlangs zag het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman het licht, het eerste nummer van jaargang 43. Het bevat ruim negentig bladzijden met bijzondere artikelen over Nederlandse en Duitse literatuur en de daarin beschreven levens. De artikelen reiken van de jeugd- en leerjaren van de in heel Europa befaamde Bernardus Nieuwentyt (1654-1718) tot het lievelingsverhaal van Multatuli. In het openingsartikel van Rietje van Vliet over ‘de molenaar van Sanssouci’, het verhaal waar Multatuli zo dol op was, komt de Verlichting als bron van inspiratie aan de orde.

Meer Duitsland komt aan bod in de beschouwing van Viktoria Franke over Lisa oder das Weib wie es seyn sollte (1797) en meer Victoria in het artikel van Bart Seelemeyer over een Pruisisch soldatenlied uit 1787: ‘Ihr Preussen singt Victoria!’

C. Houtman lanceert in zijn artikel de onbekende schrijver J.A. Oostkamp en op vertrouwd nauwgezette wijze brengt John Besseling de jeugdjaren en studietijd van Nieuwentyt in beeld. Het stuk van Besseling, waarin de heterodoxe omgeving van Nieuwentyt wordt geschetst en zijn Leidse arrestatie wordt geanalyseerd, geeft de figuur van de fysicotheoloog een achtergrond die nu niet meer genegeerd kan worden.

Belangstellenden voor dit nummer kunnen zich melden via post@weyerman.nl