Maandag 31 augustus 2020
om 16:15 uur
Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
gepubliceerd op 2 juli 2020
Negenentwintigste Bert van Selm-lezing door Rick Honings

Op maandag 31 augustus 2020 zal in Leiden de negenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van Rick Honings (Universiteit Leiden) onder de titel ‘Het eiland van vuurrazernij’. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur. 

‘Het eiland van vuurrazernij’. Met die woorden typeerde Louis Couperus de Krakatau. De vulkaan was zo beroemd, dat hij hem op zijn rondreis door Indonesië met eigen ogen wilde zien en erover schreef in Oostwaarts (1923). Veertig jaar daarvoor, op 27 augustus 1883, was de vulkaan in alle hevigheid uitgebarsten. De kracht van de eruptie was ongekend en veroorzaakte tientallen meters hoge tsunami’s die de kusten overspoelden, met tienduizenden doden tot gevolg. De ramp was de eerste die buiten de landsgrenzen plaatsvond en zoveel aandacht kreeg in Nederland. Dat kwam omdat Indië in 1883 een kolonie van Nederland was. Op verschillende plaatsen werden literaire liefdadigheidsactiviteiten georganiseerd, waaraan schrijvers van naam en faam meewerkten. Omdat de ramp tot de verbeelding sprak, heeft die ook zijn sporen nagelaten in jeugdboeken. In deze lezing gaat Rick Honings in op de literaire verwerking van de ramp in de Nederlandse literatuur in het licht van het koloniale verleden.

Aanmelden:

Alumni van de opleiding Nederlands, studenten, docenten, collega’s, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw (Witte Singel/Doelencomplex): Cleveringaplaats 1,  Leiden, en begint om 16.15 uur. De toegang is vrij.

Let op: in verband met de Covid-19-crisis en de 1,5 meter-eis is het aantal plaatsen dit keer zeer beperkt. U kunt een verzoek doen voor een plaatsreservering door uiterlijk op 7 augustus a.s. een e-mail te sturen aan: w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl. Toewijzing van plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst van deze verzoeken. Degenen die we kunnen ontvangen krijgen een week van tevoren een mail met nadere aanwijzingen. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn bij de lezing, bestaat de mogelijkheid om die via een livestream te volgen. Als u zich aanmeldt, krijgt u daarvoor per e-mail een link toegestuurd.

Update: de lezing is helaas volgeboekt, wel is de livestream te volgen. Door een e-mail te sturen aan w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl kunt u zich hiervoor aanmelden en krijgt u een link toegestuurd.

Uitgave van de lezing

De lezing wordt door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met uitgeverij Primavera Pers in boekvorm uitgegeven en verschijnt op 31 augustus a.s. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 8,90 (of een veelvoud daarvan) over te maken op NL77INGB0003881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden te Leiden, onder vermelding van ‘29e Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling uw naam en adres te vermelden! De bestelde boekjes en die van de abonnees zullen na 31 augustus per post worden toegezonden. Van losse verkoop is dit jaar helaas geen sprake. Steun de Bert van Selm-lezing daarom door een extra boekje te bestellen, dat dit jaar extra dik is (64 blz.) en in kleur geïllustreerd.