Vrijdag 25 september 2020
om 16:00 uur
Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
gepubliceerd op 26 juni 2020
Vierde Indische Letteren-lezing door Olf Praamstra

Op vrijdag 25 september 2020 zal de vierde Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Olf Praamstra, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale letterkunde aan de Universiteit Leiden, getiteld Een rusteloos leven na de dood. Pieter Erberveld in Indië, Japan, Indonesië en Zuid-Afrika.

Meer dan tweehonderd jaar stond er in Batavia een afschrikwekkend gedenkteken. Bovenop een witgekalkte muur stond een stenen doodskop die doorboord was met de punt van een lans. De kop was van de Indo-Europeaan Pieter Erberveld, een landverrader die in 1722 geprobeerd had het bewind van de VOC omver te werpen.

Over deze Erberveld zijn er in de loop der tijd verschillende verhalen in omloop gebracht. Hij was een geliefd onderwerp van schrijvers en historici, niet alleen in het koloniale Indië, maar ook in het postkoloniale Indonesië en zelfs daarbuiten. Bovendien werd hij in de verhalen heel uiteenlopend beoordeeld. Voor sommigen was hij een landverrader, voor anderen een held. De geschiedenis van Erberveld maakt duidelijk dat de Nederlands-Indische letterkunde niet alleen in een Nederlandse context bestudeerd moet worden. Daardoor wordt de aandacht afgeleid van de levendige interculturele uitwisseling tussen de Nederlandse koloniën zelf. Door de koloniale expansie in de zeventiende en achttiende eeuw was een wereldwijd netwerk van verbindingen ontstaan dat ook na de ondergang van de VOC niet verdween.

In deze vierde Indische Letterenlezing gaat Olf Praamstra in op de interculturele uitwisseling tussen de voormalige Nederlandse koloniën. De zwerftocht van Pieter Erberveld door Indië, Japan, Indonesië en Zuid-Afrika laat zien hoe het oude koloniale netwerk van de VOC tot de dag van vandaag de meest uiteenlopende literaturen met elkaar verbindt.

Aanmelden

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De lezing vindt plaats om 16.00 uur in zaal 0.11 van het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij. Vanwege de aanhoudende onzekerheid omtrent het Covid-19 virus is het wel  een vereiste dat u zich van tevoren inschrijft voor deze lezing. Dat kunt u doen via deze link.