gepubliceerd op 21 mei 2020
Lezingenmiddag Indische Letteren gaat niet door

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat de lezingenmiddag van Indische
Letteren op 5 juni 2020 vanwege de coronamaatregelen op de Universiteit
Leiden geen doorgang kan vinden.

We hopen u weer te mogen begroeten op de Vierde Indische Letteren-lezing.
Deze zal op vrijdag 25 september om 16:00 uur in het Lipsiusgebouw van de
Universiteit Leiden gehouden worden door prof. dr. Olf Praamstra, onder de
titel Een rusteloos leven na de dood. Pieter Erberveld in Indië, Japan,
Indonesië en Zuid-Afrika.