gepubliceerd op 20 maart 2020
Oproep Werkgroep Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

Afgelopen jaar is de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ geadopteerd als Werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De verzamelingen van de Vereniging en die van de Maatschappij zijn nu samengevoegd in de UB Leiden, zodat daar nu de grootste Bilderdijk-collectie ter wereld berust. Bovendien zal binnenkort een Bilderdijkkamer in het Leidse Academiegebouw worden geopend, met schilderijen en bijzondere voorwerpen uit de Bilderdijk-collectie.

Om bij dat alles stil te staan zal binnenkort in Leiden een publieksmiddag plaatsvinden (binnenkort volgt hierover meer informatie). Bij die gelegenheid verschijnt ook het boek Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk (Leiden University Press), onder redactie van Rick Honings en Gert-Jan Johannes.

Vanaf nu zal elk jaar in Leiden een symposium plaatsvinden over Bilderdijk, zijn tijd en/of zijn tijdgenoten. Leden ontvangen bovendien het Jaarboek Bilderdijk (uitgegeven door Uitgeverij Verloren), dat in 2020 voor het eerst zal uitkomen als opvolger van het tijdschrift Het Bilderdijk-Museum (1984-2019).

Zou u als liefhebber van de achttiende en negentiende eeuw of van Bilderdijk misschien willen overwegen om lid te worden van deze Werkgroep, voor 20 euro per jaar? Dat hopen we van harte! U kunt een e-mail sturen met uw adresgegevens aan Rick Honings: r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl. We kunnen in deze nieuwe fase wel wat steun en nieuwe leden gebruiken!