gepubliceerd op 14 maart 2020
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 voor Mirthe van Doornik

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft in haar bestuursvergadering van 11 maart 2020 de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 toegekend aan Mirthe van Doornik voor haar prozadebuut Moeders van anderen.  

Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen.

De bekroonde roman Moeders van anderen verscheen in 2018 bij Uitgeverij Prometheus. De prijs bestaat uit een glasobject en 7.500 euro.

Enkele passages uit het juryrapport:

“Te midden van veel autobiografisch en zogezegd ‘echt gebeurd’-proza valt haar roman op door de stilistische kwaliteiten, subtiel én humoristisch, loepzuiver en indringend, emotioneel en met de juiste distantie. De titel alleen al getuigt van een scherp en verrassend waarnemingsvermogen: wie zijn die ‘moeders van anderen’? En waarom kijken kinderen naar ‘moeders van anderen’? In die titel kunnen we ons meteen herkennen: misschien zijn de andere moeders beter dan onze eigen moeder. […] Een allesoverheersend gevoel van onveiligheid doortrekt de roman. De zusjes weten nooit welke moeder ze zullen aantreffen, nu eens de liefdevolle en dan weer de dronken moeder, een knuffelende, een afstandelijke, een moeder vol berouw en schuldgevoel, nu eens de moeder die zich hult in een groene trui (‘op donderdag altijd in het groen’), een die de keuken gerust onder een laag vet laat zitten. Maar hoe beklemmend de wereld van Van Doornik ook is, dankzij haar perfect gevoel voor understatement en scherpe observaties weet ze het verhaal telkens op een universeel niveau te tillen.”

“Voor de jury van de Van der Hoogtprijs zijn enkele aspecten van fictie beslissend: structuur, ritme, compositie, stijl. Moeders van anderen is, in tegenstelling tot veel non-fictiewerken geen feitenrelaas maar de weergaloze evocatie van ontwrichting, waarvan de wortels in de jeugd liggen. […] Het is om zowel inhoudelijke als stilistisch-compositorische redenen dat de jury het pure en overtuigende prozadebuut Moeders van anderen voordraagt voor de Van der Hoogtprijs 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Met deze unanieme keuze wil de jury graag onderstrepen dat het genre roman in de huidige tijd, gekenmerkt door nadruk op het journalistiek-documentaire, zeer indrukwekkend kan zijn.”

Lees hier het Juryrapport Van der Hoogtprijs 2020

De Commissie van voordracht bestond uit Hanneke van Eijken, Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Gerard Raat en Yves T’Sjoen.

Eerdere laureaten van de Van der Hoogtprijs (proza) zijn onder meer Lize Spit, Niña Wijers, Merijn de Boer, Bert Natter, Erwin Mortier, Arthur Japin, Wessel te Gussinklo, Margriet de Moor, Thomas Rosenboom, Frank Martinus Arion, Anna Blaman.