gepubliceerd op 6 maart 2020
Themanummer Zacht Lawijd over Multatuli

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Het eerste nummer van 2020 is een themanummer gewijd aan Multatuli. Dit jaar wordt de 200ste geboortedag van de schrijver herdacht. Onlangs werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam door koning Willem-Alexander een gedenksteen onthuld, waarmee hij de aftrap gaf tot het Multatuli-jaar.

In dit nummer van Zacht Lawijd staan artikelen van onder anderen Martin Bossenbroek (‘De Witte Onschuld van Multatuli’), Elsbeth Etty (‘ ‘Genot is deugd’. Multatuli in het licht van #Me Too’), August Hans den Boef (‘Makelaar – Havelaar – Wawelaar – Wazenaar – Wagelaar. De toenemende receptie van Multatuli’s godsdienstkritiek’) en Dik van der Meulen (‘Een daad van nationale betekenis. Multatuli’s Volledige werken en de literaire wetenschap’).

Zacht Lawijd, Jaargang 19, 2020, nummer 1.