gepubliceerd op 26 februari 2020
Call for Papers Jaarcongres Werkgroep 18e Eeuw

Het jaar 2020 markeert het 300-jarig bestaan ​​van de South Sea Bubble 1720, een keerpunt in de financiële geschiedenis. Beginnend in Frankrijk, Engeland en de Lage Landen hebben de bubbels hun stempel gedrukt op Europa en daarbuiten. Ze veroorzaakten ook een breed publiek debat over de waarde en de gevaren van speculatie. Veel meer dan slechts een financieel incident, veroorzaakten de bubbels allerlei maatschappelijke en culturele angsten. De vele pamfletten, toneelstukken en prints, waarvan sommige zijn verzameld in The Great Mirror of Folly, getuigen hiervan.

Het Jaarcongres van Werkgroep 18e Eeuw, met als thema Making sense of finance, wil het culturele en sociale betekenis en de impact van financiën in de lange achttiende eeuw onderzoeken. Men nodigt wetenschappers uit met achtergronden in cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, literaire studies en de geschiedenis van kennis en wetenschap om de verschillende manieren te onderzoeken waarop de financiële wereld verstrengeld was met verschillende kennisstelsels, en hoe financiële praktijken gevormd werden door maatschappij en cultuur.

Onderwerpen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
– Culturele antwoorden op financiering en speculatie in de lange 18e eeuw.
– De mondiale en koloniale dimensie van Europese financialisering.
– Inzicht in de materiële cultuur en het fysieke erfgoed van financiën.
– Vertegenwoordigingen van financiën en financiers en hun praktijken.
– Kritische analyses of historisering van concepten die in de financiële sector worden gebruikt, zoals bubbels, investeringen, speculatie en rente.
– Hoe de ‘wetenschap’ van financiën is ingebed in en gevormd door andere kennisdomeinen.

Inzendingen voor individuele papers (20 minuten) worden verwelkomt. Papervoorstellen moeten een titel, een samenvatting van 300 woorden en een biografie van 50 woorden bevatten. Voorstellen mogen alleen in het Engels worden ingediend. De uiterste deadline voor alle inzendingen is 31 maart 2020. Sprekers worden vóór 14 april op de hoogte gebracht van hun deelname.

U kunt uw voorstel sturen naar: historyoffinance@gmail.com

Klik hier voor de uitgebreide Engelstalige Call for papers.