zaterdag 25 januari 2020 om 14:00 uur
Heerenzaal, Restaurant L’ Union, gelegen aan de Markt/Kraanpoort te Roermond.
gepubliceerd op 10 januari 2020
Eerste werkvergadering 2020 van de Zuidelijke Afdeling

Het bestuur van de Zuidelijke Afdeling nodigt u uit aanwezig te zijn bij de eerste werkvergadering van dit jaar. Deze vindt plaats op zaterdag 25 januari aanstaande om 14.00 uur in de Heerenzaal van Restaurant L’ Union in Roermond, gelegen aan de Markt/Kraanpoort. Als sprekers zijn dit keer uitgenodigd Sander Bax (auteur van De literatuur draait door. De schrijver in het mediatijdperk) en Jeroen Dera (auteur van Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie).

Sander Bax is literatuurhistoricus, Mulisch-kenner en biograaf van Bernlef. Hij promoveerde in 2007 aan de Universiteit van Tilburg met het proefschrift De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur (1968-1985). Over zijn meest recente boek De literatuur draait door schreef NRC-Handelsblad: In zijn bijzonder boeiende en voor een wetenschapper uiterst leesbare studie De literatuur draait door – De schrijver in het mediatijdperk onderzoekt Bax hoe in de media bericht wordt over literatuur en dat als gevolg daarvan er een andere opvatting lijkt te komen over wat goede literatuur is. De schrijvers gaan mee in die verandering. Een schrijver in de eenentwintigste eeuw moet allereerst zijn eigen succes benadrukken. Vroeger was het schermen met verkoopcijfers een beetje verdacht. […] Nu is het gebruikelijk om te schermen met oplagecijfers, literaire prijzen, verfilmingen en vertalingen. Bax beschrijft enigszins vermakelijk hoe Kluun trots is op zijn verkoopsucces maar aan de andere kant ook credits wil hebben voor de manier waarop hij mensen aan het lezen van ‘serieuze’ literatuur krijgt. […] Hoeveel boeken je ook verkoopt, een schrijver wil blijkbaar nog steeds dat zijn werk serieus genomen wordt.

Jeroen Dera promoveerde in 2017 op de studie Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Hij is gespecialiseerd op het terrein van de institutionele literatuurwetenschap, met een focus op literatuuronderwijs, literatuurkritiek en contemporaine Nederlandstalige poëzie. Voor zijn proefschrift dook hij de omroeparchieven in en ontdekte dat deze media in hun vroege jaren ook een podium waren voor poëticale discussie en uitgekiende positiebepalingen in het literaire veld. In zijn zoektocht diept hij tal van vergeten radiolezingen en televisiedocumentaires op, waarin literatoren en critici hun eerste schreden zetten in de wereld van de massamedia. Samen geven deze bronnen een kleurrijk beeld van een onderbelichte periode in de media- en literatuurgeschiedenis. Begin 2019 publiceerde hij in samenwerking met Stichting Lezen het onderzoeksrapport De praktijk van de leeslijst, waarin hij het leesgedrag van examenkandidaten havo/vwo voor het schoolvak Nederlands in kaart brengt.

Aanmelden

Voorafgaande aanmelding van uw komst wordt op prijs gesteld. Het staat u vrij bij bijeenkomsten een of twee introducés mee te brengen. Door derden te betrekken bij onze activiteiten kan de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap van de MdNL vergroot worden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar maatschappijzuid@kpnmail.nl

Diner na afloop in L’ Union

Aan degenen die na afloop van de vergadering met het bestuur en de sprekers willen dineren, wordt verzocht dit voorafgaand per e-mail aan de secretaris te melden. Dit ten behoeve van het reserveren van een tafel in restaurant L’ Union. Wel brengen wij iedereen onder de aandacht dat de kosten van het diner en de wijn door elke deelnemer zelf voldaan moeten worden.

Route en parkeergelegenheid

• Voor hen die vanuit het zuiden met de auto naar Roermond komen, is aan te bevelen op de A73 de afslag Roermond-Zuid nemen, daarna aangekomen op de Rijksweg en rijdend in de richting Roermond bij de tweede rotonde linksaf te slaan bij het richtingbord P Roermond centrum. Achter de derde rotonde op deze weg ligt de parkeergarage van het Roercenter. Daarna richting Markt/kathedraal lopen.

• Wie vanuit de richting Venlo naar Roermond komt, neemt de afslag Roermond Centrum/Eindhoven/Weert en volgt de route tot aan de Maasbrug/kathedraal. Aldaar de keuze om rechtsaf naar de parkeergarage Kazerneplein te gaan of linksaf te slaan en door te rijden tot aan de rotonde Roersingel. Daar ligt de parkeergarage Roercenter.

• Vanuit het westen komend kan men direct na het passeren van de Maasbrug linksaf slaan richting parkeergarage Kazerneplein of rechtsaf naar de parkeergarage Roercenter.

• Reizigers per trein volgen vanaf het NS-station de borden Markt. Aangekomen op de winkelstraat Steenweg loopt men door naar de Markt. De vergaderlocatie ligt tegenover de kathedraal. Het is een wandeling van ongeveer 10 minuten.