gepubliceerd op 7 januari 2020
Nieuwe EMLC online!

Het nieuwe nummer van het Engelstalige multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) is nu voor iedereen online te lezen. Dit nummer (jaargang 3, nummer 2) heeft als thema Knowledge Production in Natural History between Southeast Asia and the Low Countries. Deze aflevering bevat artikelen en recensies van o. a. Siegfried Huigen, Feike Dietz, Susanne Friedrich en Wim de Winter.

Klik hier om het tijdschrift EMLC te lezen.

EMLC is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800. Het tijdschrift is een initiatief van de werkgroep De Achttiende Eeuw samen met De Zeventiende Eeuw en wordt uitgegeven door Uopen Journals. EMLC verschijnt twee keer per jaar. EMLC is een peer-reviewed tijdschrift. Nieuwe bijdragen kunnen doorlopend worden ingediend. De redactie verwelkomt artikelen op de terreinen van geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden. Suggesties voor recensies en signalementen zijn ook zeer welkom. Meer informatie voor aspirant-auteurs is te vinden op de website van het tijdschrift.