gepubliceerd op 27 december 2019
Naar het onbekende: perspectieven op literatuur, cultuur en kennis

Bij Uitgeverij Verloren is de bundel Naar het onbekende. Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis verschenen, onder redactie van Anne-Fleur van der Meer, Wouter Schrover, Nelleke Moser en Margreet Onrust. Wetenschap, literatuur en cultuur zijn sterk met elkaar verbonden. Voorbeelden te over. Bernlef leverde in zijn boeken commentaar op gangbare inzichten over het brein en prikkelde aldus een groot publiek om over deze ideeën na te denken. In negentiende-eeuwse medische theorieën over hermafroditisme speelden denkbeelden over schoonheid en het bovennatuurlijke een cruciale rol.

Literatuur levert een bijdrage aan wetenschappelijke modellen over functies van taal en Maxim Februari voedt met zijn werk actuele debatten over genetische modificatie en de maakbaarheid van het leven. Wetenschap is producent én product van onze cultuur. In deze bundel bieden achttien geesteswetenschappers uiteenlopende, intrigerende perspectieven op deze wisselwerking tussen kennis en cultuur. Ze maken duidelijk dat de verspreiding en kritische toetsing van kennis alleen kan bestaan dankzij een florerende taal- en leescultuur.

Deze bundel bevat bijdragen van o.a. Marco Goud, Sander Bax, Mary Kemperink, Leonieke Vermeer, Wiel Kusters en Gillis Dorleijn.

Naar het onbekende. Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis, Uitgeverij Verloren, paperback, 312 pag., € 29,-
ISBN: 9789087048198