gepubliceerd op 2 december 2019
’15 eeuwen Nederlandse taal’ door Nicoline van der Sijs

Bij Uitgeverij Sterck & de Vreese is het boek 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs verschenen. Van der Sijs is senior-onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar historische taalkunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. In haar nieuwe boek geeft ze antwoord op tal van vragen over taal: Hoe ontstond het Nederlands uit het Indo-Europees? Hoe belangrijk was het contact met sprekers van andere talen, dialecten of groepstalen? Waarom leren we op school dat hij vindt met dt moet, maar ik vind met een d?

15 eeuwen Nederlandse taal beschrijft de evolutie van de Nederlandse taal. Ieder hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de taalcontacten in een bepaalde periode en de belangrijkste maatschappelijke veranderingen in die tijd. Daarna lezen we hoe klanken, vormen, woordvormingen en zinsbouw hierdoor zijn beïnvloed. Eén ding is duidelijk: het Nederlands heeft altijd opengestaan voor invloeden van buiten; migratie en taalcontact zijn drijvende factoren voor taalverandering.

15 eeuwen Nederlandse taal, Uitgeverij Sterck & de Vreese, paperback, 256 pag., € 22,50
ISBN: 9789056155346