gepubliceerd op 23 november 2019
Een nieuwe aflevering van De Moderne Tijd

 

 

Deze week verscheen het nieuwe nummer van De Moderne Tijd, het tijdschrift van de gelijknamige werkgroep. Deze aflevering bevat, naast de recensierubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ (die nu ook digitaal beschikbaar is) drie grote artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Paul Reef opent het nummer met zijn artikel ‘Koninklijke inhuldiging ‘nieuwe stijl’?’, waarin hij ingaat op de machtsrepresentatie en betekenisverlening bij de inhuldiging van Willem III na de grondwetswijziging van 1848. Vervolgens schrijft Tessel X. Dekker over het negentiende-eeuwse ‘Nederlandsch Panopticum’, een wassenbeeldenmuseum dat in 1882 de deuren opende in Amsterdam. Hiermee sloot de hoofdstad zich aan bij andere Europese steden. Het Panopticum moest de concurrentie aangaan met andere opkomende visuele media zoals fotografie.

Deze De Moderne Tijd besluit met een artikel over de Nederlandse schrijver Arthur van Schendel. Erica van Boven bekijkt in ‘Een populaire aristocraat’ hoe Van Schendel zich verhield tot het lezerspubliek van de jaren dertig. Dit artikel is een bewerking van het afscheidscollege dat Van Boven gaf bij haar vertrek als hoogleraar Letterkunde aan de Open Universiteit.

De Moderne Tijd. De Lage landen 1780-1940, jaargang 3, 2019, nummer 2.

U kunt het nummer bestellen via de website van Uitgeverij Verloren, of u kunt lid worden van de Werkgroep De Moderne Tijd, en zo alle nieuwe afleveringen automatisch thuisbezorgd krijgen.