gepubliceerd op 21 oktober 2019
Foto-impressie Laureatenmiddag 2019

Op zaterdagmiddag 21 september vond in het P.J. Vethgebouw te Leiden de Laureatendag 2019 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats. Na een kort openingswoord van voorzitter Jaap Goedegebuure werden eerst de Academische jaarprijzen uitgereikt:

Dissertatie: Andreas Krogull, Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch.

Scriptie: Milan Valadou, Complementizer agreement in Dutch dialects, A quantitative approach in search for subtypes.

Artikel: Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans, ‘Expressive markers in online teenage talk. A correlational analysis’.

Vervolgens kreeg Mieke van Zonneveld de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs door Kester Freriks uitgereikt voor de bundel Leger. Zij werd hierop geïnterviewd door Jeroen Dera.

Eveline de Bruin speelde vervolgens enkele door haar op muziek gezette gedichten van Mieke van Zonneveld.

 

Na de pauze kreeg Sophie de Schaepdrijver de Henriëtte de Beaufort-prijs uitgereikt voor de biografie Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na een korte lezing werd zij geïnterviewd door Henk te Velde.

Aan Ilja M. Veldman werd de Prijs voor Meesterschap uitgereikt. Yvonne Bleyerveld interviewde de winnares over haar gehele oeuvre. De middag werd afgesloten met muziek van Het Zingend Hart.

Foto’s: Harry Otto