gepubliceerd op 1 oktober 2019
Themanummer Indische Letteren: Liefde en lust in de Indische letteren

Van Indische Letteren, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, is een themanummer verschenen: Liefde en lust in de Indische letteren. Deze aflevering bevat de teksten van de lezingen vorig jaar tijdens het jaarlijkse Bronbeek-symposium werden gegeven. Jacqueline Bel opent het nummer met haar artikel ‘Indië als exotisch lustoord? Opvattingen over seksualiteit in de koloniale roman rond 1900’. Verder treffen we in deze Indische Letteren stukken aan van Vilan van de Loo (over Europese moordenaressen) , Sarah Badwy (over Een Indisch huwelijk van Carry van Bruggen), Petra Boudewijn (‘Trouwen in de tropen’), Frank Okker (over de liefdeswederwaardigheden van Willem Walraven, Madelon Lulofs en Gerret Pieter Rouffaer), Gerard Temorshuizen (over Dominique Berretty en de vrouwen) en tot slot Kees Snoek (‘Lust en liefde bij Du Perron’).

Leden van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde krijgen het tijdschrift automatisch thuisgestuurd. Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. Leden in het buitenland betalen € 37,50. Leden ontvangen het tijdschrift Indische Letteren gratis. Het tijdschrift kan besteld worden via de website van Uitgeverij Verloren.

Indische Letteren, 34ste jaargang, nummer 3, september 2019.