gepubliceerd op 5 oktober 2019
Zacht Lawijd over 100 jaar Willem Kloosfonds

Van het literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd is een themanummer verschenen over het jubilerende Willem Kloos Fonds. Het fonds, dat zich richt op het ondersteunen van ‘schrijvers en hun nagelaten betrekkingen’, viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Dit heugelijke feit wordt gevierd met een volledige geschiedschrijving. Marsha Keja dook de archieven in en zette de historie van het Willem Kloos Fonds op papier. Het resultaat van haar onderzoek vult het gehele vierde nummer van deze jaargang Zacht Lawijd.

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Voor losse nummers of het afsluiten van een abonnement zie de website van Zacht Lawijd.

Zacht Lawijd, jaargang 18, nummer 3, september 2019