donderdag 3 oktober 2019 om 20:00 uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
gepubliceerd op 21 september 2019
Tiende Jacob van Lennep-Lezing met Remieg Aerts

Op 3 oktober aanstaande zal in Amsterdam de tiende Jacob van Lennep-lezing worden uitgesproken door Remieg Aerts. Hij heeft zijn lezing de titel Politieke typen. Over de omgang met politiek in de negentiende eeuw meegegeven. Politiek is zelf een door en door historisch fenomeen – en dan niet alleen de gebeurtenissen, maar ook het fenomeen als zodanig. Hoe zag ‘politiek’ er eigenlijk uit in de negentiende eeuw, voordat er politieke partijen bestonden, en duidelijke ideologische programma’s? Het kiesrecht was beperkt tot een selecte groep en de overheid beschikte nog over weinig middelen om beleid te voeren. Wat betekende het dan om politicus te zijn? In deze lezing wordt nagegaan wat men zich toentertijd voorstelde bij politiek en welke plaats politiek had in het leven en de waardering van burgers. In de negentiende-eeuwse letterkunde waren ‘typen’ populair. De opvattingen over politiek zullen naar voren komen in figuren als Van Lennep, Thorbecke, Van Hall of Multatuli.

De Jacob van Lennep-lezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De lezing wordt georganiseerd door Werkgroep De Moderne Tijd in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Al jaren speelt hij een grote rol in het onderzoek naar de politieke cultuur van het moderne Nederland. Vorig jaar verscheen van hem het alom geprezen en bekroonde Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.

Aanmelden

De lezing vindt plaats in Spui25 te Amsterdam en vangt aan om 20:00 uur. De toegang tot de Jacob van Lennep-lezing is gratis. U kunt zich aanmelden via deze link.