woensdag 16 oktober 2019 om 20:00 uur
De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent
gepubliceerd op 22 september 2019
Publieksavond Werkgroep 18e Eeuw: (On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag

Op woensdag 16 oktober zal in de Krook te Gent de jaarlijkse publieksavond van de Werkgroep 18e Eeuw plaatsvinden met het thema  (On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag.

In juni 2019 kondigde de New York Times aan niet langer politieke cartoons te publiceren in haar internationale bijlage. Het was een beslissing die veel stof deed opwaaien en op veel onbegrip stuitte. Het illustreert bovendien hoe gevoelig cartoons en satire vandaag liggen, denk aan de aanslag bij het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, of herhaalde klachten over cartoons met racistische beeldvorming. Toch is die controverse niet nieuw. Al in de achttiende eeuw, toen satire een politiek wapen werd dat vooral in de revolutietijd een grote impact had, werd er over humor en de grenzen van de spot hevig gediscussieerd. Waar kon en mocht men mee lachen? Welke thema’s waren taboe? Hoe kon de overheid satire reguleren? Met welke strategieën konden schrijvers, theatermakers en tekenaars de regulering omzeilen en alsnog wantoestanden hekelen?

Twee voordrachten van Johana Ferket (UAntwerpen) en Andrew Bricker (UGent) met nagelnieuwe onderzoeksresultaten staan op het programma, gevolgd door  een podiumdiscussie met Andrew Bricker, Johanna Ferket, Ivo Nieuwenhuis (Radboud Universiteit Nijmegen) en Joris Snaet (KU Leuven; huiscartoonist De Standaard en Campuskrant). Hierin worden deze thema’s belicht en wordt gezocht naar gelijkenissen en verschillen tussen de achttiende eeuw en vandaag in de omgang met satire. Na de voordrachten volgt een borrel.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan tot en met 11 oktober via Klaas.VanGelder@UGent.be