gepubliceerd op 6 september 2019
Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2019

Bij Uitgeverij Verloren is het Jaarboek 2019 van Werkgroep De Zeventiende Eeuw verschenen. Deze editie opent, net als de twee vorige Jaarboeken, met een themadossier rondom het rampjaar 1618. Op 19 november van dat jaar verscheen een heldere komeet aan de hemel die in heel Europa paniek veroorzaakte. Voor de Republiek was het de ultieme climax van een jaar vol onheil. Naast de politieke en religieuze spanningen die het land dreigden te splijten, rommelde het ook in literaire kringen.

Met een themadossier over 1618 werpt het jaarboek een verrassend nieuw licht op het onheilsjaar. Uiteraard komen de hoofdrolspelers zoals het huis Nassau, Oldenbarnevelt en Bredero daarbij uitgebreid aan bod, maar er is ook aandacht voor het lange Nachleben van het onheilsjaar in de latere zeventiende eeuw. Lia van Gemert leidt het dossier vakkundig in met het artikel ‘1618 – Paniek in de Republiek’.

Naast artikelen over het thema bevat het jaarboek ook andere losse artikelen en bijdragen. Zo schrijft Lilian Nijhuis over de gelijkenissen tussen Joost van den Vondels Gysbreght van Aemstel  en Ovidius’ Metamorfosen. Wiel Dorssers belicht in ‘Vriendschap, geld, diplomatie’ Noël de Carons bemoeienissen met de Sterrekamer-zaak (1619-1620). Daarnaast is er in het Jaarboek aandacht voor nieuw onderzoek van o.a. Lieke van Deinsen en Lotte Jensen.

Leden van Werkgroep De Zeventiende Eeuw krijgen het Jaarboek toegezonden. Het is ook los te koop bij Uitgeverij Verloren.

Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2019. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, Uitgeverij Verloren, paperback, 144 pag., € 25,-
ISBN: 9789087047948