gepubliceerd op 30 augustus 2019
Frans Kellendonkprijs 2020 voor Wytske Versteeg

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Frans Kellendonkprijs 2020 vanwege de Frans Kellendonk Stichting toegekend aan

Wytske Versteeg. Versteeg (1983) krijgt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste, waarin aldus de jury de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd. De inzet daarvan is niet zozeer de eendimensionale geloofwaardigheid van een verhaal als wel de ambitie om de kwetsbaarheid en de complexiteit van alle menselijk streven op de lezer over te brengen; het drama dat in feilbaarheid besloten ligt.

Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 5.000 wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Frans Kellendonk Fonds, vernoemd naar de in 1990 op 39-jarige leeftijd gestorven schrijver van romans als De Nietsnut, Letter en Geest en Mystiek lichaam. De jury bestond uit Maarten Asscher, Esther Op de Beek en Manon Uphoff.

De feestelijke uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op 2 april 2020 in Leiden in het kader van een literair symposium. Die gelegenheid markeert de 10de maal dat deze prijs wordt overhandigd. Recente winnaars waren onder meer Arnon Grunberg, Esther Gerritsen en Hanna Bervoets.

Deze in 1993 ingestelde prijs wordt elke drie jaar onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgereikt. De prijs wordt toegekend voor het in de Nederlandse taal geschreven, literaire werk van een auteur die bij voorkeur jonger dan 40 jaar was toen hij of zij het ter bekroning voorgedragen werk schreef. Dit werk is op literair niveau van uitstekende kwaliteit en munt uit door de intellectuele onafhankelijkheid en de oorspronkelijke visie op de maatschappelijke of existentiële problematiek die eruit blijkt.