vrijdag 27 september 2019 om 16:15 uur
Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
gepubliceerd op 12 augustus 2019
Afscheidscollege Wijnand Mijnhardt: ‘Een Republikeinse Erfenis’

Prof. dr. W.W. Mijnhardt, Hoogleraar Vergelijkende Wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zal op vrijdag 27 september 2019 om 16.15 uur afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld Een Republikeinse Erfenis.

Alle belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit college in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Na afloop is vanaf 17.00 uur een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw.

U wordt verzocht uw komst door te geven via A.denDaas@uu.nl

Wijnand Mijnhardt is van 2014 tot 2018 voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde geweest. Onder zijn voorzitterschap werd in 2016 het 250-jarig jubileum groots gevierd.

Foto: Harry Otto