gepubliceerd op 1 augustus 2019
Themanummer TNTL: onderzoek voor het schoolvak Nederlands

De tweede aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) van dit jaar is een themanummer. De academische neerlandistiek heeft zich lange tijd mondjesmaat met het schoolvak beziggehouden en vanuit het schoolvak werd er soms met argwaan gekeken naar de initiatieven die vanuit universiteiten werden ontplooid. De afgelopen jaren komen vakwetenschap en schoolvak weer dichter bij elkaar. Er worden vanuit de neerlandistiek verschillende initiatieven ontplooid om lesmateriaal te ontwikkelen en verschillende universiteiten werken samen met docenten in academische onderzoeksscholen.

Dit themanummer richt zich op de vraag naar wat de kennis en vaardigheden van de academische neerlandistiek kunnen betekenen voor het schoolvak Nederlands. Het uitgangspunt daarbij is het pleidooi van het meesterschapsteam Nederlands voor ‘bewuste geletterdheid’ in het schoolvak.

Zie voor een volledige inhoudsopgave en hoe dit nummer te bestellen de website van Uitgeverij Verloren.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 135, nummer 2, 2019, 121 pag, € 15,-