Zondag 3 november 2019
om 10:30 uur
Bronbeek-Kumpulan, Velperweg 147, Arnhem
gepubliceerd op 26 juli 2019
Bronbeek-symposium 2019: de Indonesische stem

Op zondag 3 november 2019 vindt in Arnhem het Bronbeek-symposium plaats, het jaarlijkse evenement georganiseerd door Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Als thema is dit jaar gekozen voor De Indonesische stem. Waar in de Indische letteren vaak de ziens- en leefwijzen van de (Indische) Nederlander op de voorgrond staan, heeft het symposium dit jaar een thema dat juist nadrukkelijk de visie van de koloniale Ander, die van de Indonesiër en andere niet-westerse bevolkingsgroepen uit voormalig Nederlands-Indië, centraal stelt.

Programma

10.30: Ontvangst met koffie
11.00: Opening door voorzitter Peter van Zonneveld
11.15: Alicia Schrikker: De ontvoering van Tapan en Tjanga in 1785 en andere verhalen. Persoonlijke geschiedenissen en momentopnames uit de koloniale archieven.
11.40: Judith Bosnak: Van hymnes en de wonderlijke “Ander”. Ontmoetingen op reis in Nederlands-Indië.
12.05: Willem van der Molen: Chinezen, Javanen en Europeanen. De ervaringen van Ko Ho Sing (1825-1890).
12.30: Lunch
14.00: Madelon Djajadiningrat (in samenwerking met Clara Brinkgreve): Soeparto en de Zaankanter.
14.25: Christina Suprihatin: Purbani’s Widijawati herlezen. Javaanse vrouwen en de tijdgeest.
14.50: Ari Purnama: Visuele stijl en de meervoudige gezichten van Indonesië in de hedendaagse Indonesische film.
15.15: Theepauze
15.45: Peter van Zonneveld in gesprek met Alit Djajasoebrata over hoe Nederlandse auteurs over Indonesiërs schrijven.
16.15: Discussie
16.30: Sluiting

Aanmelden

De organisatie heeft ervoor gekozen dit jaar één toegangsprijs van € 35,- per persoon te hanteren. Bij dit bedrag zijn de lunch (nasi rames) en consumptiebonnen voor koffie en thee inbegrepen. Het is dus niet meer mogelijk om afzonderlijk te betalen voor toegang en lunch! U kunt zich via deze link opgeven voor het symposium.