woensdag 11 september 2019 om 15:30 uur
Tinbergenzaal, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
gepubliceerd op 8 juli 2019
Presentatie ‘Romantici en revolutionairen’

Op woensdagmiddag 11 september aanstaande zal in het Trippenhuis te Amsterdam de presentatie plaatsvinden van de nieuwe literatuurgeschiedenis Romantici en revolutionairen: Literatuur en schrijverschap in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw van Lotte Jensen en Rick Honings. Dit rijk geïllustreerde boek stelt de positie van de auteur in de samenleving centraal: van sentimentalist tot idealist, van romanticus tot realist en van dominee-dichter tot feminist.

Vijf hedendaagse schrijvers/schrijvende wetenschappers zullen deze middag ingaan op hun favoriete prototype auteur en reflecteren op de hedendaagse rol van schrijvers in de samenleving. Wat is de rol van de hedendaagse schrijver? Wil hij of zij de wereld veranderen en politiek engagement nastreven? Of is het juist beter afstand te nemen en kunst om de kunst te maken? En welke tussenposities zijn mogelijk?

Wie naar de achttiende en negentiende eeuw kijkt, vindt allerlei prototype schrijvers die vandaag de dag nog steeds bestaan. Zo zijn er de revolutionairen, die de wereld wilden verbeteren. Denk aan opruiende schrijvers als Bellamy of Multatuli. Maar er waren ook dichters die zich tegen de meer maatschappelijk gerichte auteurs afzetten. De Tachtiger Willem Kloos vatte die houding in een pakkende versregel samen: ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’.

Als sprekers zijn uitgenodigd Abdelkader Benali, Maarten Doorman, Marita Mathijsen, Nelleke Noordervliet en Marleen de Vries. De muzikale omlijsting is in handen van Eveline de Bruin.

Aanmelden

Toegang tot deze middag is gratis. Wel wordt u verzocht zich aan te melden via deze link.