gepubliceerd op 1 juli 2019
Oproep aanvragen MdNL-onderwijsfonds

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden.

Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen. De MdNL moedigt aan dat de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met studenten/leerlingen/stagiairs.

Mogelijke initiatieven zijn bijvoorbeeld:
-Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor scholieren of studenten
-Organiseren van een ‘pre-studeren zomerschool’ voor middelbare scholieren op het gebied van Nederlandse literatuur, taal en cultuur
-Initiatieven om basisschoolleerlingen in contact te brengen met de Nederlandse literatuur, taal en cultuur
-Organiseren van een nascholingsdag voor middelbare school-docenten, om hen inhoudelijk en didactisch te inspireren
-Organiseren van een traineeship voor studenten in samenwerking met instellingen op het gebied van literatuur en cultuur (zoals de boekenbranche, de uitgeverijwereld, erfgoedbibliotheek)
-Ontwikkelen van filmmateriaal of een app die gebruikt kan worden in het onderwijs

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen worden ingediend bij mnl@library.leidenuniv.nl, deadline 1 oktober 2019. In 2019 is er in totaal maximaal 5000 euro beschikbaar. U krijgt binnen 2 maanden bericht of en in welke mate uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Wie in aanmerking wil komen voor een subsidie, dient de volgende documentatie te mailen naar het MdNL-secretariaat:

1.Persoons- en adresgegevens van de aanvrager(s)

2.Een beknopte beschrijving van het voorstel

Toelichting: U beschrijft beknopt uw initiatief en het belang daarvan voor het onderwijs. Geef goed aan welke doelgroepen bij het initiatief gebaat zijn en waarom.
Het voorstel is kort, maximaal 500 woorden.

3.Partners

Toelichting: U legt – voor zover van toepassing – uit met welke partners u zal samenwerken in het project: publieke instellingen, onderwijsinstellingen, studenten, collega’s. Het is de bedoeling dat u voorafgaand aan het indienen van de aanvraag met die partners contact hebt gelegd en afspraken hebt gemaakt.

4.Een begroting

Toelichting: Er kan tussen de 500 en 2500 euro per project aangevraagd worden. U geeft zelf aan hoeveel geld u nodig heeft en op welke wijze u dat gaat inzetten. U kunt aan heel verschillende bestedingen denken. Het geld kan ingezet worden om materiële kosten te dekken (bouwen van een website, zaalhuur en catering in het geval van een evenement, reiskosten), maar ook kunt u het geld gebruiken om een studentassistent in te huren die werkzaamheden kan verrichten.

5.Een planning

Toelichting: U geeft aan wanneer de activiteit zal plaatsvinden en wanneer het geld uitgegeven zal worden.