gepubliceerd op 29 juni 2019
De Navorscher: over Pieter Vreede

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is niet alleen een van de oudste verenigingen van ons land, maar vormt tevens een imposant netwerk van wetenschappers en onderzoekers. Via onze website en nieuwsbrief wil de MdNL haar leden de mogelijkheid geven voor hun onderzoek gebruik te maken van dit netwerk, door het stellen van vragen over personen, bronnen of ander documentair materiaal.

In deze De Navorscher vraagt Dirk Alkemade uw aandacht voor het volgende:

De radicale patriot en staatsgreeppleger Pieter Vreede (1750-1837) was in het Nederlandse revolutietijdvak op veel verschillende plekken actief in Republiek; Leiden, Tilburg, Emmerik, Den Haag, Gouda, Utrecht… Er is goede reden om aan te nemen dat hij zijn sporen in talloze archieven heeft nagelaten. Voor zijn proefschrift over Pieter Vreede is Dirk Alkemade, promovendus aan de Universiteit Leiden en in 2019 MNL-fellow, op zoek naar alle correspondentie en andere documentatie van, naar en over Vreede. Tips en zoeksuggesties mogen worden gemaild naar d.g.a.alkemade@hum.leidenuniv.nl

Wilt u de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ook een vraag of verzoek voorleggen? Aarzel dan dan niet te e-mailen naar webredactie@mdnl.nl