vrijdag 30 augustus 2019 om 09:30 uur
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen
gepubliceerd op 27 juni 2019
Jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw 2019

Op vrijdag 30 augustus 2019 zal aan de Universiteit Antwerpen het jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw plaatsvinden, met als thema Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden.

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. Morele lessen zaten verpakt in de literatuur van Jacob Cats, in Bredero’s toneel, in Arnout van Overbeke’s moppen, in de beelden van Artus Quellinus en in de schilderijen van Jan Steen. Normen over zedelijk gedrag werden ook vrolijk rondgebazuind in schuine liedjes en stuiverromans, in vertrouwelijke brieven, roddel en achterklap. Katholieke priesters uit het zuiden ontketenden een nieuw zedelijkheidsoffensief door middel van donderpreken, biecht en catechese, terwijl predikanten in het noorden hun schaapjes vanuit de kerkenraad op koers probeerden te houden. Daarbij werd het doel lang niet altijd bereikt.

Klik hier voor het volledige programma.

Inschrijven

Inschrijven voor het congres doet u bij voorkeur voor 23 augustus door overmaking van € 15 (leden) of € 45 (niet-leden) op rekening NL39 INGB 0004739223 t.n.v. Werkgroep Zeventiende Eeuw onder vermelding van ‘bijdrage congres 2019’ en uw naam.