gepubliceerd op 1 mei 2019
Toekenning MNL-fellowships

MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers, en liggen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen.

De MNL heeft op 29 april 2019 twee fellowships toegekend. Dirk Alkemade en Anne Petterson krijgen als MNL-fellow een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. De jury heeft maar liefst tweeëntwintig aanvragen ontvangen. Dirk Alkemade zal de beurs gebruiken om onderzoek te doen naar de kruisbestuiving tussen literaire en politieke activiteiten van de Leidse radicale patriot Pieter Vreede (1750-1837). Anne Petterson wil een casestudy uitvoeren naar de Leidse Oranjefuries van 1887 en 1889. Vanuit welke motieven keerden ‘boze burgers’ – Oranjevrienden en socialisten – zich tegen elkaar, en hoe gingen de autoriteiten daarmee om?

De Commissie van voordracht bestond uit Suzanne Aalberse, Jaap Goedegebuure (voorzitter) en Wijnand Mijnhardt.

Lees hier het volledige juryrapport