Zaterdag 25 mei 2019
om 14:00 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 28 april 2019
MdNL-bijeenkomst ‘Schrijvers en politiek’

Aansluitend op de jaarvergadering op zaterdag 25 mei aanstaande organiseert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een bijeenkomst die als titel draagt Schrijvers en politiek. Deze bijeenkomst  begint om 14:00 uur in het Academiegebouw te Leiden.

Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat de Maatschappij een beruchte bijeenkomst organiseerde: de huldiging van P.C. Hooftprijswinnaar Gerard Reve in de Allerheiligste Hart-kerk in Amsterdam. Een jaar later vond een minstens even interessante avond plaats, die wat minder legendarisch is geworden: een debat met grote auteurs over het thema schrijvers en politiek. Onder meer Hella S. Haasse en Harry Mulisch discussieerden mee en het hele debat werd uitgezonden op televisie door de VPRO.

Op de komende jaarvergadering wil de Maatschappij terugblikken op die fascinerende periode van 1969-1970 en tegelijk het thema ‘schrijvers en politiek’ opnieuw op de agenda plaatsen. Hoe zou een schrijver zich vandaag tot het publieke debat moeten verhouden? Moet je als schrijver buiten de (partij)politiek blijven om je werk goed te kunnen doen, of juist niet? Wat is nog de reële macht of impact van de schrijver en de literaire tekst? In 1970 hing de Vietnamoorlog als een donderwolk boven het ‘schrijvers en politiek’-debat. Vandaag draait het literatuur-politieke debat onder meer over conservatisme en populisme, over diversiteit in de breedste zin van het woord en over crisis natuurlijk (vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, financiële crisis…).

Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen) en Laurens Ham (Universiteit Utrecht) zullen het thema kort toelichten en de sprekers inleiden.

De schrijvers Karin Amatmoekrim, Rachida Lamrabet, Annelies Verbeke en Joost de Vries gaan met elkaar in debat.

Esther Op de Beek (Universiteit Leiden) geeft een afsluitende beschouwing.
Het publiek krijgt gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aansluitend is er een receptie in het Academiegebouw.