Zaterdag 25 mei 2019
om 10:30 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 28 april 2019
Jaarvergadering 2019

Op zaterdag 25 mei a.s. vindt in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden, de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De vergadering begint om 10.30 uur. Vanaf 10 uur kan er een kopje koffie worden gedronken.

De jaarstukken zijn u per e-mail toegestuurd.

Er bestaat gelegenheid deel te nemen aan een lunch in de Faculty Club,
Rapenburg 73. Aanvang: 12.00 uur. De bijdrage voor het deelnemen aan deze
lunch is € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor vóór 22 mei opgeven via
mnl@library.leidenuniv.nl, dan wel via de gewone post. Betaling graag
eveneens vóór 22 mei op ing-rekening NL07 INGB 0004 3841 97 of
abn-amro-rekening NL82 ABNA 0451 0613 06, beide ten name van de
Maatschappij, o.v.v. lunch jaarvergadering.