gepubliceerd op 24 april 2019
Oproep Academische jaarprijzen Nederlandse taalkunde 2017 en 2018

Jonge neerlandici doen spannend, actueel en wetenschappelijk hoogstaand onderzoek, en schrijven daarover in sterke scripties, artikelen en proefschriften. Omdat we in Nederland geen cultuur hebben waarin we veel prijzen of beurzen uitreiken, is de kwaliteit van hun werk helaas niet voor iedereen zichtbaar.

Om daar verandering in te brengen, en aankomende academici een goede kans te geven op de arbeidsmarkt en bij subsidieaanvragen, zijn de Academische jaarprijzen ingesteld: afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie, in termen van veelbelovend vervolgonderzoek. Dit jaar staat de taalkunde centraal. Inzenden is mogelijk tot en met 10 mei aanstaande!

Voorwaarden

1. De ‘Academische jaarprijzen’ worden alternerend uitgereikt voor publicaties op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, historisch of modern. De te bekronen publicatie is bij voorkeur gesteld in het Nederlands, Afrikaans of het Engels, maar ook Duits- of Franstalige publicaties kunnen voor bekroning in aanmerking komen.
2. Hiertoe is door het bestuur van de Maatschappij een ‘Commissie Academische jaarprijzen’ ingesteld, bestaande uit twee letterkundigen en twee taalkundigen, die in samenspraak met het bestuur van de MNL iedere vier jaar een nieuwe Commissie van voordracht samenstelt.
3. De leden van de Commissie van voordacht worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, op voordracht van de Commissie Academische jaarprijzen.
4. Iedere afdeling Neerlandistiek/ Literatuurwetenschap/Taalwetenschap mag één voordracht doen voor een masterscriptie en één voor de bij de afdeling geschreven/verdedigde dissertatie. Tijdschriftredacties kunnen een voordracht doen voor het beste artikel.
5. Er is jaarlijks een geldbedrag beschikbaar voor de prijzen: voor de beste masterscriptie ten minste € 500, voor het beste artikel ten minste € 750 en voor de beste dissertatie ten minste € 1000.
6. Inzendingen (bij masterscripties in pdf-vorm) en voordrachten worden ingewacht door de secretaris van de Maatschappij via mnl@library.leidenuniv.nl
7. In aanmerking voor bekroning komen masterscripties, artikelen en dissertaties, verdedigd c.q. gepubliceerd in de twee jaar voorafgaand aan de jaarlijkse deadline van 10 mei. In dit geval betreft het derhalve masterscripties, artikelen en dissertaties die in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 zijn verdedigd (masterscripties en dissertaties) en verschenen (artikelen).
8. Voordrachten c.q. inzendingen kunnen worden gedaan tot 10 mei 2019.