gepubliceerd op 21 april 2019
Een nieuwe aflevering van Indische Letteren: Postkoloniaal in de lange jaren vijftig

Het eerste nummer van de 34ste jaargang van het tijdschrift Indische Letteren is verschenen, en staat geheel in het teken van de de tweede Indische Letteren Lezing, die op vrijdag 28 september jongstleden werd uitgesproken door Remco Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de UvA.

In zijn lezing, getiteld Postkoloniaal in de lange jaren vijftig. De dekolonisatie in de Nederlandse literaire cultuur gaat Raben in op de vraag hoe de literaire cultuur van de lange jaren vijftig rekenschap gaf van het Nederlandse vertrek uit Indonesië. En hoe verhoudt de literatuur van toen zich tot het postkoloniale denken nu?

Leden van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde krijgen het tijdschrift automatisch thuisgestuurd. Het lidmaatschap van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde staat in principe open voor iedereen. De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. Leden in het buitenland betalen € 37,50. Leden ontvangen het tijdschrift Indische Letteren gratis. Het tijdschrift kan besteld worden via de website van Uitgeverij Verloren.