Vrijdag 7 juni 2019
om 14:30 uur
Beelkamer, Huize Heijendaal, Geert Groteplein Noord 9, Nijmegen.
gepubliceerd op 14 april 2019
Lucretia van Merken en haar tijdgenoten: de bloei van het toneel in de achttiende eeuw

Op vrijdagmiddag 7 juni zal in de Beelkamer van Huize Heijendaal te Nijmegen een middag plaatsvinden rondom de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken (1721 – 1789). Met een feestelijk programma zal de nieuwe uitgave van haar toneelstuk Jacob Simonszoon de Rijk (1774) worden gepresenteerd. Deze nieuwe, herspelde editie, bezorgd door Lotte Jensen en Tommie van Wanrooij, verschijnt ter gelegenheid van de 230e sterfdag van Van Merken, die in haar tijd tot de beste schrijvers van Nederland werd gerekend. Tijdgenoten roemden haar dichterlijke talent en noemden haar ‘het wonder van Europa’. Ze kan met recht de vrouwelijke Vondel van de achttiende eeuw worden genoemd.

Programma

14.30-14.35: prof. dr. Lotte Jensen, Welkomstwoord.

14.35-14.55: Dr. Ivo Nieuwenhuis, Vrouwen en humor in de late 18e eeuw: een lastige combinatie.

14.55-15.15: Drs. Amber Delhaye (onder voorbehoud), De Amsterdamse Schouwburg als politiek strijdtoneel. Romeins-republikeinse helden op de bühne.

15.15-15.45: Koffie en thee

15.45-16.05: Dr. Peter Altena, Over regenhoeden en tegenspoeden. Inleiding tot het nutsdenken van Lucretia Wilhelmina van Merken.

16.05-16.25: Lieke van Deinsen, Vrij van Faamziekte. Over de grillige monumentalisering van de grande dame van het achttiende-eeuwse Nederlandse toneel.

16.25-16.45: Tommie van Wanrooij, Een daadwerkelijke daad van eenvoudige rechtvaardigheid.

16.45: Overhandig eerste exemplaar van Jacob Simonszoon de Rijk aan prof.dr. Margot van Mulken, decaan van de Faculteit der Letteren.

17.00:  Afsluiting (borrel op eigen gelegenheid).

Aanmelden

De toegang is gratis, maar svp vooraf aanmelden bij Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl