gepubliceerd op 15 maart 2019
Prijs voor Meesterschap 2019 voor prof. dr. Ilja M. Veldman

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de

Prijs voor Meesterschap 2019 toegekend aan prof. dr. Ilja M. Veldman,

emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De Prijs voor Meesterschap, in 1920 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, is een vijfjaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend aan een historicus, een schrijver en een taal- of letterkundige voor in de loop van de tijd bewezen meesterschap. De toekenning geschiedt door het bestuur der Maatschappij op voordracht van  een van haar commissies, dit keer de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde. Veldman krijgt de prijs toegekend voor haar gehele wetenschappelijke oeuvre. De prijs bestaat uit een ‘object’.

Uit het rapport van de Commissie van voordracht:

In vele publicaties entameerde zij het onderzoek naar prentkunst en boekillustratie, immer ingebed in de intellectuele en maatschappelijke context van het betreffende tijdvak. Het is in hoge mate aan Veldmans werk toe te schrijven dat wetenschappelijk onderzoek naar prenten en afbeeldingen in drukwerk, benevens naar hun makers, tegenwoordig zo’n hoge vlucht heeft genomen en niet meer wordt beschouwd als het kleine broertje van onderzoek naar schilders en schilderkunst.

Wat opvalt, is de in de loop der tijd steeds gevarieerder en breder wordende keuze van onderwerpen: kunst en de Reformatie, bijbelse prenten, protestantisme en humanisme in de kunst, de verbeelding van arbeid en van moraal, de invloed van antieke kunst in vroegmoderne prenten, en zo verder.

Als hoogleraar was zij een bron van inspiratie voor jonge onderzoekers, hetgeen mede tot uiting kwam in een opvallend groot aantal promoties onder haar leiding tot stand gebracht; ook zo leeft haar wetenschapsbenadering voort. […] Internationaal stond zij allang in hoog aanzien toen zij in 1997 tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd benoemd. Met de Prijs voor Meesterschap erkent de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het grote belang van haar bijdrage aan de kunsthistorische wetenschap, of, om het beknopter te formuleren: Veldmanschap is Meesterschap.

Namens de Commissie voor taal- en letterkunde tekenden R.M.R. van Oosten (voorzitter) en P.G. Hoftijzer (secretaris).

Lees hier het volledige rapport.

Eerdere laureaten zijn Roland Willemyns, Gerrit Kouwenaar, Ivo Schöffer, W.P. Gerritsen, Hugo Claus, E.H. Kossmann en C.C. de Bruin.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de MdNL op zaterdag 21 september om 14.00 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.